Протестантизм в Україні: історія та сучасність (студентська науково-практична конференція)

КонференціяДуховне життя України невід’ємне від його релігійних традицій, що, як правило, асоціюються з православ’ям, католицизмом, греко-католицизмом. Однак, повне бачення самобутності нашого краю неможливо без знання минулого і сучасного протестантизму.

21 листопада 2013 р. клуб «Діалоги» за участю студентів 3 курсу історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка провів науково-практичну конференція “Протестантизм в Україні: історія та сучасність”. Конференція пройшла у приміщенні університетської бібліотеки, співробітники якої підготували книжкову експозицію на тему «Протестантизм в Україні».

Наукове зібрання розпочалося виступом професора Бистрицької Елли Володимирівни, яка зазначила, що протестантські релігійні організації становлять значний сегмент конфесійної карти України. Ознайомлення з основами їхнього віровчення, напрямками діяльності, зокрема у соціальній сфері, допоможе сформувати об’єктивне ставлення до цих конфесій, сприятиме подоланню стереотипів, які мали у минулому ідеологічне підґрунтя. На конференції також були присутні декан історичного факультету професор М. В. Бармак, заступник декана – доцент Я. П. Секо, доцент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії – Л. М. Костюк.

Подальша робота конференції відбувалася відповідно до укладеної програми заходу, згідно з якою доповідачі ознайомили всіх присутніх з історією виникнення, особливостями віровченні, соціальною роботою та з іншими аспектами діяльності релігійних організацій баптистів, адвентистів, п’ятидесятників, Свідків Єгови та деяких харизматичних організацій.

Учасники конференції

Відтак, доповіді були об’єднані у чотири секції: Тетяна Іванова, Юлія Семеняк та Іра Бойко вивчали діяльність Союзу євангельських християн-баптистів; про Адвентистів сьомого дня нам розповіли Оксана Слободян, Іван Лівінський та Марія Подзвінна; діяльність Християн віри євангельської (п’ятидесятників) стала предметом зацікавлення Андрія Лесіцького, Мирослави Логойди та Наталії Бойко; Наталія Пістун, Марія Яремчук та Юрій Петрик розповіли про релігійну організацію Свідків Єгови. Юрій Мозіль доповів про діяльність релігійних харизматичних організацій в Україні і на Тернопільщині.

ДоповідачПісля виступу доповідачів кожної з секції відбувалася жваві дискусії, у якій брали участь й інші студенти історичного факультету. Адже доповіді мали практичне спрямування. Кожен виступаючий, готуючись до конференції, ознайомився з діяльністю протестантських громад у Тернополі й мав можливість висловити власні враження, співставити їх із теоретичними науковими узагальненнями.

Таким чином, сучасна релігійна ситуація в Україні є наслідком комплексу історичних чинників, які визначили конфесійні пріоритети сучасного українського віруючого. Аналіз стану і тенденцій розвитку протестантських громад, засвідчує наявність проблем догматичного характеру. Проте, динамічні засоби, форми і методи зовнішньої і внутрішньої життєдіяльності громад, зокрема освітні, виховні, підприємницькі, благодійні та інші програми, зорієнтовані на потреби віруючого. Загалом, майже всі течії протестантизму в Україні за умов гарантованої свободи совісті, активно розвивають свою діяльність.

Пістун Наталія

Додати новий коментар