Проекти Центру

Протестантизм в Україні: історія та сучасність (студентська науково-практична конференція)

КонференціяДуховне життя України невід’ємне від його релігійних традицій, що, як правило, асоціюються з православ’ям, католицизмом, греко-католицизмом. Однак, повне бачення самобутності нашого краю неможливо без знання минулого і сучасного протестантизму.

Доброта, ім’я тобі – Людина.

Ярмарка«Що є добро?» – питання, яке хвилює крізь гомін віків не одне покоління людей. І  ярмарка 2кожне століття привносило нові цінності та ідеали в розуміння добра.

Добро не є обов’язок,  високоморальна сутність його лежить в кожному із нас з перших днів нашого буття крізь буденність цього світу. Вивільнення добра  – є шляхом до істинного розуміння сенсу життя.

Роль релігії в консолідації нації

Релігія і нація – суспільні феномени, що перебувають у надто складному співвідношенні. Не відіграючи визначальної ролі у процесі розвитку етнічних спільнот, національної самосвідомості, не будучи їх детермінантою, неодмінною складовою, релігія, залежно від конкретно-історичних умов свого функціонування в суспільному організмі, може виступати в ролі важливого, а часом і вирішального модусу етноутворення, етноінтеграції, а то й етнодезінтеграції.

Концепція «Руський мір»: історичні витоки та сучасність

Світ ХХІ століття – період швидкого глобалізаційного розвитку,в умовах якого змінюються не тільки роль і функції окремих держав, а й доволі істотно збільшується значення наддержавних чи наднаціональних утворень, які існують над адміністративними чи державними кордонами. Особлива роль у цьому процесі належить соціокультурним наднаціональним утворенням. Одним із центрів об’єднання в єдине наднаціональне та наддержавне суспільство у Східній Європі на сучасному етапі активно починає виступати Російська Федерація.

Поширення християнства серед племен, які населяли територію України, у IV – VIII ст.

Процес християнізації Русі (України) був складним і тривалим. Далеко не одразу нова релігія була сприйнята народом і подолала вплив давніх дохристиянських традицій політеїзму. Християнство проникало на територію нашої країни через Боспор і Херсонес. Внаслідок активних діалогів ( через торгівлю) із племенами, які населяли територію України, християнство почало поширюватись і тут.

Боспорське царство і Херсонес як джерела поширення християнства

На землях сучасної України найбільш давні сліди християнства можна побачити на території нашого півдня, де збереглись і донині залишки великої античної греко-римської цивілізації. Грецькі міста-колонії Криму з’являються на північному Причорномор’ї в 4 ст. до н. е. Грецький поліс західного Криму – Херсонес та міста-колонії східного Криму, які складали Боспорське царство, прийшли до осягнення християнської істини двома різними шляхами.

Хрещення Русі-України як виклик: про деякі морально-етичні і релігійні аспекти святкувань

“Досвід, нагромаджений одного разу, може з часом змінюватися… Відбувається нашарування та взаємне насичення різних пластів досвіду. Більше того, в них завдяки ефекту зворотної дії стрімко вриваються нові надії чи розчарування, нові очікування” — ці слова відомого німецького історика Райнгарта Козеллека як преамбула до теми статті обрані недарма.

Конфесійна толерантність в Україні: стан проблеми та тенденції розвитку

Питання конфесійної (або релігійної) толерантності є, на наш погляд, одним із найважливіших, найактуальніших та найболючіших у сучасному релігійному житті України. Розглядаючи це питання, варто відзначити, що невдовзі по здобуттю незалежності України свободу совісті та релігійних зібрань було забезпечено рядом нормативно-правових актів, що є незмінним атрибутом будь-якої демократичної держави.

Адвентисти сьомого дня в Україні: історія та сучасність

Віровчення адвентистів базується на 27 головних віровчительних істинах. Серед фундаментальних постулатів є віра в Трійцю, непорочне зачаття Діви Марії, спасительну (замісну) жертву Ісуса Христа за всіх людей, та протестантський принцип виправдання тільки вірою. Відповідно до протестантського богослов‘я визнають найвищий авторитет для віровчення Святого Письма (Sola Scriptura), а найавторитетнішим джерелом біблійної екзегези твори Елен Уайт. Серед головних постулатів віровчення адвентистів є також строге дотримання четвертої заповіді Декалогу Мойсея.

Українське православ’я у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій

27 листопада 2014 р. в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське православ’я у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій (пам’яті митрополитів Василя (Липківського) та Іоана (Бондарчука)». Науковий захід відбувся за сприяння Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, Тернопільської обласної державної адміністрації, Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

Сторінки